Podstawy prawne działania naszej STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW

 

Prowadzimy wykonanie usługi kasacji pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych zaświadczeń oraz prowadzenia ewidencji (Dz. U. nr 62, poz. 554 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 roku, w sprawie istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. nr 116, poz. 973 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku, w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdu, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1666 z późniejszymi zmianami)